NRP InvestorPortal

NRP lanserer i disse dager NRP InvestorPortal til alle sine registrerte kunder med kundeavtale.

NRP InvestorPortal vil gi kundene en oversikt over portefølje, prosjekt- og fondsdata hos NRP. Kostpris, markedsverdi, avkastning per prosjekt og porteføljesammensetning vises. Det vil i tillegg være oppdatert informasjon fra forretningsfører og aktuell dokumentasjon samlet om hvert prosjekt kunden har i en portefølje. Investorportalen vil være tilgjengelig på PC, Mac, mobil og nettbrett.

For mer informasjon ta kontakt med oss.

NRPIPC